Master Class (Boost³): De Carpe Diem Training & Coaching through Golf”® aanpak richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van coaching.

 

Onze aanpak onderscheidt zich doordat we een individu of het team zelf actief laten werken aan hun eigen ontwikkeling op basis van ons concept van “leren en presteren” op een plezierige wijze. We doen dat in eerste instantie juist los van de dagelijkse praktijk, in een sportieve situatie op de golfbaan.

 

Daarna gaan we aan de slag met de praktijk. Vervolgens ga je leren jezelf te coachen. Dat vormt een uitstekende basis voor de groei en ontwikkeling die gewenst is.

Er volgt altijd een inventariserend gesprek met de mensen die geïnteresseerd zijn in een coachingtraject. Zodat wij een redelijk beeld krijgen van de aandachtsgebieden. Trainingen enkel of in groepsverband gaan altijd uit van de Carpe Diem methode met daarbij maatwerk aanpassingen, dus alle input is welkom en zal worden meegenomen!! 

 

Carpe Diem Training & Coaching through Golf”® biedt een bijzondere Master Class aan, waarmee u drie vliegen in één klap slaat. Deelnemers worden geholpen in hun golfspel, in individuele bewustwording en in het versterken van het groepsgevoel. In het kader van het onderzoeken naar het geheim van een “winnend team” zullen we de 8 besproken onderwerpen behandelen die samenwerking in de weg staan. Deze activiteit wordt op sportieve wijze in de baan behandeld middels het concept Boost³.

Master Class Boost³ is een speciaal ontwikkeld concept van Carpe Diem” Training & Coaching through Golf ® waarbij golf als metafoor en als reflectiemiddel wordt gebruikt. In de Master Class Boost³ komen de elementen aan de orde die samenwerking belemmeren. Hierbij maken wij gebruik van onze kaart.

Als uitkomst van het doorlopen van dit onderdeel krijgt men inzicht in wat er voor nodig is om de beperkende elementen van samenwerking te traceren en te optimaliseren.

 

Werkwijze:

De Master Class Boost³ speelt zich in de golfbaan met het lopen van een aantal holes “Texas Scramble” en de vooraf bepaalde 8 thema's, die allemaal relevant zijn voor individueel en collectief presteren. De thema's zijn: vertrouwen, geloof, begrip, eenheid, acceptatie, respect, duidelijkheid en loyaliteit.

De deelnemers gaan twee aan twee de baan in en spelen als team. Op elke oneven hole wacht hen een nieuw thema, dat om te beginnen geplaatst wordt in het perspectief van het golfspel. Vervolgens nemen de deelnemers het thema 'mee de baan in', waarbij het de bedoeling is dat ze elkaar vertellen wat het thema voor hen precies betekent, wat ze er belangrijk aan vinden en in welke mate ze vinden dat ze met dit thema in hun werk en in het team waarin ze werken uit de voeten kunnen. Het is de bedoeling dat de spelers, tussen het spelen door, elkaars verhalen optekenen.

Als de holes erop zitten, vindt een evaluatie plaats waarin alle acht thema's nogmaals de revue passeren. De deelnemers vertellen aan tafel wat hun spelgenoot over de thema's te vertellen had. De trainer(s) tekenen alles op en fungeren als discussieleiders.

Enkele dagen na de Master Class Boost ³ ontvangen alle deelnemers een boekje waarin alle uitkomsten staan opgetekend, aangevuld met de gedachten van de trainer(s) om aansluitend de opvolging te bespreken. De dag zal afgesloten worden met een hapje en drankje.

 

De ervaring leert dat door deze bijzondere opzet het teamgevoel belangrijk versterkt wordt, terwijl tegelijk meer ruimte en aandacht ontstaat voor persoonlijke wensen van het individu, waardoor zowel individuele als collectieve prestaties kunnen verbeteren. De golfwijsheid die de deelnemers spelenderwijs meegegeven wordt, blijkt voor velen een totaal nieuwe, inspirerende kijk op het spelen van golf te bieden.

Voor (management) teams die echt een totaal ander ‘dagje op de hei’ zoeken is dit een verrijkende en verreikende ervaring op alle fronten. Voor grote groepen zullen wij beroep doen op onze partnertrainers om zo altijd de aandacht en de kwaliteit optimaal te kunnen aanbieden.  

Wilt u meer weten over deze bijzondere Master Class neemt u dan gerust contact op met de heer Jason Kook